Реклама в Україні: інтеграція науки та практики

Всеукраинская научно-практическая конференция

 

 

Совместный проект Союза рекламистов Украины и Киевского национального торгово-экономического университета.

При поддержке РА Украина Арт.

Проводится в Киеве с 2007 года.

 

09.12.2010

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики"

 

 

 

8 грудня 2010 року проведені заключні заходи IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики". У конференції взяли участь провідні фахівці рекламної галузі, представники найбільших громадських організацій рекламістів України: Спілка рекламістів України, Українська асоціація інтернет-реклами, Всеукраїнська рекламна коаліція, науковці та молоді вчені з 17 навчальних закладів України, а також викладачі, аспіранти та студенти КНТЕУ.
Пленарне засідання конференції з вітальним словом розпочав ректор КНТЕУ, доктор економічних наук, член АПН, професор Мазаракі А.А. У своїй промові він зазначив, що рекламна індустрія України є однією з найважливіших сфер інфраструктури економіки держави, яка за сучасних умов демонструє показники довготермінового та потужного зростання. Це визначає рекламну сферу перспективною як із точки зору реалізації бізнес-зусиль, так і з огляду перспективності підготовки кадрів.

В рамках пленарного засідання конференції було заслухано доповідь завідуючого кафедрою маркетингу та реклами КНТЕУ, д.н.д.уп., професора Ромата Є.В. на тему: "Соціальна реклама потребує впровадження соціального маркетингу".
Актуальну тему впливу громадських організацій на діяльність підприємств рекламної галузі порушила д.е.н., професор кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ Мельникович О.М.
Виконавчий директор Української асоціації інтернет-реклами Заблоцький А. в рамках своєї доповіді ознайомив усіх учасників конференції з останніми тенденціями розвитку ринку інтернет-реклами.
З доповіддю на тему: "Рекламна галузь та освіта: як об'єднати паралельні всесвіти" виступила Віце-президент із креативного та маркетинг сервісів Групи компаній ADV-Україна, член правління Всеукраїнської рекламної коаліції Кустова О.О. Вона констатувала, що на сьогодні є досі поодинокими випадки спільного обговорення проблем розвитку національної реклами практиками-рекламістами та представниками українських навчальних закладів, не відчувається постійного та ефективного впливу рекламного бізнесу на зміст навчальних програм підготовки фахівців рекламно-комунікаційної сфери. Тему співпраці практикуючих рекламістів та вищої школи також порушила директор із роботи з випускниками Міжнародного інституту менеджменту Манжарова Д.
Проблеми формування освітніх стандартів спеціальності "Реклама та зв'зки з громадськістю" торкнувся у своїй доповіді доцент інституту журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка Бугрим В.В.
Громадські професійні організації рекламістів в Україні визначили своєю метою допомогу в підготовці кваліфікованих кадрів для рекламно-комунікаційної галузі. З метою координації зусиль представників українського комунікаційно-рекламного бізнесу та вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою фахівців для реклами, учасники конференції висловили думку щодо доцільності організації Громадської координаційної ради з питань підготовки кадрів для національної реклами, до складу якої увійдуть представники практики реклами та фахівці з вищих навчальних закладів.
Учасники Конференції також вважають позитивним досвід, що накопичено представниками Київського національного торговельно-економічного університету в організації практичних заходів, що сприяють інтеграції системи вищої освіти в галузі реклами та українського рекламно-комунікаційного бізнесу. Серед позитивних прикладів подібної взаємодії визначається проведення Українського студентського фестивалю реклами, засідань круглих столів, Практик Маркетинг Клубу тощо.
Учасники конференції продовжили свою роботу у двох секціях, які були присвячені наступним темам: "Сучасні тенденції формування й розвитку рекламного бізнесу. Реклама в системі маркетингу. Використання новітніх технологій та технічного забезпечення" та "Соціально-етичні проблеми реклами. Державне регулювання реклами. Проблеми підготовки компетентних фахівців для сфери реклами".
На завершальному пленарному засіданні професор Ромат Є.В. наголосив на основних результатах проведення конференції. Він висловив думку, що такі спільні заходи, якою є Всеукраїнська науково-практична конференція "Реклама в Україні: інтеграція науки та практики", мають бути визнані актуальними та корисними як для представників рекламного бізнесу, так і для викладачів та науковців, які опікуються проблемами підготовки кадрів для української реклами. Була також висловлена впевненість у подальшому розвитку конференції.

 

Источик: http://www.knteu.kiev.ua/Nownt/513.php

 

 

 

 

16.12.2009

3-я Всеукраинская научно-практическая конференция "Реклама в Украине: интеграция теории и практики"

 

  

  

 

16 декабря 2009 года в Киевском национальном торгово-экономическом университете (КНТЭУ) состоялась Третья Всеукраинская научно-практическая конференция «Реклама в Украине: интеграция теории и практики». Пленарное заседание открыл доклад ректора КНТЭУ, академика АПН Украины, профессора А. А. Мазараки. Доклад был посвящен актуальности проблемы социальной ответственности в сфере рекламы.

Актуальные вопросы теории и практики рекламы были также рассмотрены в других выступлениях на пленарном заседании Конференции. Докладчиками выступили: председатель Союза рекламистов Украины, профессор кафедры маркетинга и рекламы КНТЭУ Е. В. Ромат, исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции М. Р. Лазебник, исполнительный директор Украинской ассоциации интернет-рекламы А. В. Заблоцкий, зам. главного редактора журнала «Маркетинг и реклама» Т. А. Пирогова, управляющий партнер Маркетинговой группы OS-Direct Л. В. Горелая, генеральный директор компании Publicity Creating В. В. Курейко.
В своих докладах участники конференции затрагивали проблемы: социальной ответственности в сфере рекламы; роли политической рекламы в системе политического маркетинга; состояния рекламно-коммуникационного рынка Украины и перспектив его развития; современных тенденций развития рынка рекламы и рынка интернет-рекламы; развития социальной рекламы в Украине; современного развития украинского рынка PR и директ-маркетинга; роли системы образования в формировании квалифицированных кадров рекламной отрасли.

В конференции также участвовали преподаватели и студенты высших учебных заведений Украины: КНТЭУ, Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (ДонНУЭТ), Черновицкого торгово-экономического института КНТЭУ, Одесского Международного гуманитарного университета и др.

Секционные заседания были проведены по тематическим направлениям «Актуальные проблемы развития рекламно-коммуникационного рынка Украины» и «Интегрированные маркетинговые коммуникации: развитие рекламных средств». В рамках работы Конференции особенным вниманием был отмечен доклад преподавателя ДонНУЭТ Г. А. Ворониной на тему: «Особенности рекламирования товаров для детей».

Результатом обсуждения докладов и дискуссий участниками конференции стали рекомендации ученым и практикам, работающим в сфере рекламы. В частности, была отмечена возрастающая роль социальной ответственности рекламистов. В свете прозвучавших выступлений представителей общественных профессиональных организаций рекламистов предложено определить основные направления в сфере подготовки квалифицированных кадров для рекламно-коммуникационной отрасли. Высказано мнение о необходимости активизировать деятельность в этом направлении представителям высших учебных заведений Украины, преподавателям, исследователям. Среди предложений прозвучал тезис о том, что требуется осуществить обновление существующих стандартов рекламной деятельности о соблюдении рекламистами норм этики и добросовестной конкуренции в пределах ситуации на рекламно-коммуникационном рынке, которая существенно изменилась со времени принятия предыдущих документов.

Основным итогом прошедшей Третьей Всеукраинской научно-практической конференции

«Реклама в Украине: интеграция теории и практики» стало то, что это мероприятие продемонстрировало свое стабильное развитие. Третий год подряд данный форум служит площадкой для обсуждения актуальных проблем, составляющих взаимный интерес практиков коммуникационно-рекламного рынка Украины, ученых, работающих в сфере маркетинговых коммуникаций, преподавателей, готовящих кадры для рекламной отрасли Украины.

Следующая, уже четвертая Конференция запланирована на декабрь 2010 года.  Организаторы надеются, что ее уровень будет и далее расти, а круг участников значительно расширится.

 

Источик: http://reklamspilka.org.ua/news/6/12/

 
 Новини
31.12.2020
11.09.2021 Проєкт ЄС-МОП та Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Працюй безпечно» 16-го УСФР
31.12.2020
10.09.2021 Проєкт ЄС-МОП і Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Виходь на світло» 16-го УСФР
17.07.2017
«Рекламний Полігон»: в Одесі відбулися креативні маневри
28.11.2013
Всеукраинский проект «Три молочных продукта в день» выступил официальным партнером Девятого УСФР®
26.11.2013
В Донецке прошел первый Восточно-украинский фестиваль рекламы
17.11.2013
В Украине впервые сформирован рейтинг креативности молодых рекламистов
16.10.2013
9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы объявляет о старте приема работ
15.09.2013
Поздравление с Днем маркетолога и рекламиста
12.08.2013
Уникальный учебник по рекламе
12.08.2013
Співпраця фахових об’єднань, ВНЗ та МОН заради впровадження в Україні сучасних освітніх та кваліфікаційних стандартів
30.04.2013
7-й Национальный фестиваль социальной рекламы: седьмой номер оказался счастливым!
30.04.2013
Мероприятия Седьмого Национального фестиваля социальной рекламы® в Харькове
15.04.2013
Интервью Евгения Ромата по вопросам социальной рекламы для радио "Голос России"
08.04.2013
7-й НФСР. Срок подачи работ продлен до 12 апреля!
02.04.2013
«Маркетинг образования и маркетинговое образование в Украине». Практик маркетинг клуб на эту тему пройдет в КНТЭУ
01.04.2013
Социальная реклама в Украине: без денег, без приоритетных тем, без координации
01.04.2013
Практический мастер-класс от Дмитрия Роденко
31.03.2013
Жюри 7-го Национального фестиваля социальной рекламы возглавил Максим Лазебник
29.03.2013
«Социальная реклама – какая она? Или Зачем нужна социальная реклама рядовому украинцу?»
28.03.2013
29 марта в 13.00. Пресс-конференция «Зачем нужна социальная реклама?»
Всі новини »