Напрями діяльності

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Основною метою діяльності Спілки є сприяння розвитку та популяризації реклами, об’єднання зусиль членів Спілки для захисту творчих, соціально-економічних та інших інтересів.

 

2. Основними напрямами діяльності Спілки є:

 • творча діяльність у галузі реклами;
 • сприяння розвитку національної реклами, розробленню та втіленню в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
 • сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
 • пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
 • видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури та рекламного мистецтва, творчого доробку членів Спілки;
 • турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Спілки;
 • постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів для сприяння підготовки спеціалістів у галузі реклами;
 • подання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
 • сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і рекламного мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та рекламного мистецтва;
 • виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів;
 • сприяння вільному розвитку творчих нахилів та удосконаленню майстерності кожного члена Спілки;
 • захист законних прав та інтересів членів Спілки;
 • сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки;
 • сприяння задоволенню моральних, естетичних та творчих запитів своїх членів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, підтримка їхнього фізичного та духовного розвитку;
 • сприяння культурному розвитку та естетичному вихованню населення;
 • сприяння розвитку міжнародної співпраці рекламістів, науково-дослідній роботі в галузі реклами;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до статутних завдань і яка не суперечить чинному законодавству.

3. Спілка відповідно до своїх статутних завдань у встановленому законом порядку:

 • бере участь у громадсько-культурному житті України, вносить пропозиції з питань реклами до органів державної влади і управління;
 • створює відповідно до чинного законодавства установи та організації із статусом юридичної особи, засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
 • володіє, використовує та розпоряджається власністю, яка належить їй на законних підставах;
 • розробляє та бере участь у розробці програм та проектів по досягненню поставленої мети та їх фінансуванні;
 • сприяє представленню професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • вступає у встановленому порядку в міжнародні громадські (неурядові) організації та бере участь у їх роботі;
 • бере участь в проведенні конгресів, конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, фестивалів, конкурсів відповідно до цілей та статутних завдань;
 • бере участь в організації та проведенні різноманітних акцій під егідою Спілки (виставки, огляди, диспути, конкурси, тощо), які надаватимуть змогу розвивати та вдосконалювати майстерність та професійність рекламістів, здійснювати фінансову та матеріальну підтримку пропозицій з питань реклами;
 • засновує нагороди, премії, стипендії інші заохочення за особистий вклад в рішенні статутних завдань;
 • самостійно визначає організаційну структуру Спілки, формує свій штатний апарат, вирішує питання щодо розмірів оплати праці, матеріального заохочення співробітників та залучених працівників;
 • приймає добровільні внески, пожертвування та майнові дарунки у встановленому законодавством порядку;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутних завдань і мети, сприяє у здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про рекламу;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
 • бере участь у благодійницькій діяльності;
 • допомагає у вирішенні соціальних та побутових проблем своїх членів, реалізації ними своїх інтересів;
 • встановлює і розвиває взаємозв'язки, співпрацю з іншими громадськими та благодійними організаціями, творчими спілками, юридичними та фізичними особами в Україні та її межами.
 
 Новини
31.12.2020
11.09.2021 Проєкт ЄС-МОП та Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Працюй безпечно» 16-го УСФР
31.12.2020
10.09.2021 Проєкт ЄС-МОП і Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Виходь на світло» 16-го УСФР
17.07.2017
«Рекламний Полігон»: в Одесі відбулися креативні маневри
28.11.2013
Всеукраинский проект «Три молочных продукта в день» выступил официальным партнером Девятого УСФР®
26.11.2013
В Донецке прошел первый Восточно-украинский фестиваль рекламы
17.11.2013
В Украине впервые сформирован рейтинг креативности молодых рекламистов
16.10.2013
9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы объявляет о старте приема работ
15.09.2013
Поздравление с Днем маркетолога и рекламиста
12.08.2013
Уникальный учебник по рекламе
12.08.2013
Співпраця фахових об’єднань, ВНЗ та МОН заради впровадження в Україні сучасних освітніх та кваліфікаційних стандартів
30.04.2013
7-й Национальный фестиваль социальной рекламы: седьмой номер оказался счастливым!
30.04.2013
Мероприятия Седьмого Национального фестиваля социальной рекламы® в Харькове
15.04.2013
Интервью Евгения Ромата по вопросам социальной рекламы для радио "Голос России"
08.04.2013
7-й НФСР. Срок подачи работ продлен до 12 апреля!
02.04.2013
«Маркетинг образования и маркетинговое образование в Украине». Практик маркетинг клуб на эту тему пройдет в КНТЭУ
01.04.2013
Социальная реклама в Украине: без денег, без приоритетных тем, без координации
01.04.2013
Практический мастер-класс от Дмитрия Роденко
31.03.2013
Жюри 7-го Национального фестиваля социальной рекламы возглавил Максим Лазебник
29.03.2013
«Социальная реклама – какая она? Или Зачем нужна социальная реклама рядовому украинцу?»
28.03.2013
29 марта в 13.00. Пресс-конференция «Зачем нужна социальная реклама?»
Всі новини »